MG Owners Holland

The new MGLive! 28/30 June 2024

Ticket go on sale on the 24th of January. More info will follow.

MG owners Holland

De KNAC heeft zijn bezorgdheid geuit over het voornemen van minister Jetten om in het kader van het terugschroeven van subsidies op fossiele energie, de vrijstelling van de MRB voor oldtimers te versoberen in 2028. Zo’n versobering levert nagenoeg niets op, zo heeft het verleden geleerd en in een stemming van de Tweede Kamer eind vorig jaar is een voorstel met dezelfde strekking nog verworpen.

MG owners holland
MG Owners Holland

MG Motor UK have released this stunning video, presented by their design house lead Carl Gotham to give a tantalising preview of their all-new sports car.

mg owners holland

Na drie jaar maar weer even afgereisd naar MGLive! Silverstone.

Mg Owners holland

Bunnik 30 december 2020

Bij de restauratie van ons mobiele erfgoed speelt het kenteken van het voertuig een belangrijke rol. Soms is het oorspronkelijke Nederlandse kenteken nog in zijn geheel aanwezig (papieren compleet plus kentekenplaat) en bekend bij de RDW. Dan kan na een lange restauratie de kentekenplaat weer worden gemonteerd en het voertuig na een kentekenkeuring (of beëindiging schorsing) weer in gebruik genomen worden.

Bron: FEHAC

MG Owners Holland
MG owners holland

Click  this link to see all the MG’s for sale at the MG Car Club UK!