De Conam is een vereniging van mensen met belangstelling voor de geschiedenis van motorvoertuigen. Daaronder vallen personenauto’s, bedrijfsauto’s, autobussen en motorfietsen maar bijvoorbeeld ook autobedrijven, autopioniers en kentekens. Elk lid heeft zijn eigen ‘speerpunt’ maar het mooie van de Conam is dat alle leden graag hun blik verruimen door met andere leden in gesprek te gaan, informatie uit te wisselen en voor elkaar te schrijven in het verenigingsblad of op de website. Veel leden hebben in de loop der jaren een uniek archief opgebouwd waarvan ze de inhoud graag met anderen delen. Een deel van de leden schrijft artikelen over de onderwerpen die hen bezighouden of beantwoordt vragen die door andere leden, of buitenstaanders, gesteld worden. Sommige leden hebben ook één of meerdere klassieke motorvoertuigen in bezit of een collectie van bijzondere objecten gerelateerd aan motorvoertuigen. De leden van de Conam houden zich meer dan gemiddeld bezig met de Nederlandse voertuiggeschiedenis; nationale merken en bedrijven zijn regelmatig onderwerp van studie én artikelen.

Door de kennis onder de leden via publicaties te verspreiden en het bijhouden van een up-to-date website,  wil de Conam de belangstelling voor motorvoertuiggeschiedenis te vergroten en de rijkdom en het belang van het onderwerp duidelijk te maken.

De Conam is al meer dan twintig jaar actief en telt inmiddels ruim honderd leden. De Conam geeft vier maal per jaar het Conam Bulletin uit en onderhoudt, op een actieve manier, een website waarop een schat aan informatie te vinden is. Zie voor meer informatie