Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie

2500 meter documentatie van vóór 1900 tot heden
Het moet wel raar lopen als het NCAD niets heeft over het onderwerp waar u mee bezig bent. Het centrum omvat een Historisch Archief en een Modern Archief. De oudste stukken van onze collectie dateren van voor 1900. De nieuwste zijn zeer actueel. In totaal omvat de collectie ruim 2500 strekkende meter documentatie over auto’s, vrachtwagens, autobussen en motorrijwielen. Deze documentatie omvat werkplaatshandboeken, persmappen, 100.000 (pers-)foto’s, 15.000 verkoop­ brochures, vraagbaken, tijdschriften uit binnen- en buitenland, jaarboeken en naslagwerken. Dankzij het catalogiseringwerk van onze vrijwilligers kan de gewenste documentatie snel ter tafel komen. Via de website: www.ncad.nl onder het kopje NCAD en online catalogus heeft u inzage in onze boekencollectie.

Toegang tot de archieven Het Moderne Archief kunt u gratis bezoeken. Hier is een gezellige lees- en studieruimte en heeft u beschikking over honderden autoboeken, naslagwerken en de hedendaagse autotijdschriften. Het Historisch Archief en de digitale bestanden zijn alleen toegankelijk voor (club-) donateurs. Maar ook als u geen donateur bent, kunt u fotokopieën laten maken en foto’s laten reproduceren. Het NCAD leent geen documenten uit. Omdat het NCAD alleen met vrijwilligers werkt en sommige dagen beter bezet zijn dan andere, zouden we graag vantevoren van een bezoek op de hoogte gebracht worden. En liefst ook met de informatie die u graag weer mee terug naar huis zou willen nemen, zodat we ons kunnen voorbereiden. NCAD, het nationale autogeheugen. Doelstelling van het NCAD is om documentatie over auto’s, motorfietsen, autobussen, vrachtauto’s en trekkers te verzamelen, te behouden en toegankelijk te maken. Ook mobiliteitsgeschiedenis (verkeer en vervoer) behoort tot ons collectiebeleid. Dat doen we voor liefhebbers en restaurateurs, voor clubs en tijdschriften. Voor wetenschappers, professionals en amateurs. Voor studenten en taxateurs. Voor musea, importeurs en bijzondere opdrachtgevers. Om de functie als nationaal auto- geheugen optimaal te kunnen vervullen, werkt het NCAD nauw samen met de ANWB BOVAG FEHACFOCWA, HTS Autotechniek, Stichting Historie der Techniek en de TU Eindhoven. Verder onderhouden we contacten met musea, archieven, importeurs, verzekeraars enz.

Gerichte zoekopdrachten Regelmatig wordt het NCAD benaderd voor specifieke zoekopdrachten. Instellingen, bedrijven, maar ook particulieren kunnen een zoekopdracht verlenen. Voor zoekwerk brengen wij startkosten en een vergoeding op uurbasis in rekening. Maar er geldt: no cure no pay ! Wij informeren u graag over de mogelijkheden en geven desgewenst een begroting vooraf.

Hoe wordt u donateur of sponsor? Uw steun is van vitaal belang voor het NCAD. Het centrum is een onafhankelijke stichting, die alleen kan bestaan dankzij sponsoring en donaties. Particulieren : € 20,- per jaar of € 50,- voor 3 jaar Studenten : € 10,- per jaar Clubs met minder dan 200 leden : € 75,- per jaar Clubs met meer dan 200 leden : € 150,- per jaar Bedrijven : vanaf € 100,- per jaar

Laat geen documentatie verloren gaan! De archieven van het NCAD groeien bijna dagelijks dankzij schenkingen en bruikleencollecties. Speciale vermelding verdient de historische en wereldberoemde collectie van wijlen Piet Olyslager. Deze collectie alleen omvat al 350 meter kastruimte. Maar kleinere collecties zijn even welkom. Het zou zonde zijn als bij opruimwerkzaamheden of na een overlijden historisch belangrijk materiaal verloren zou gaan. Voor schenkingen en donaties kan het fiscaal gunstig zijn dat het NCAD door de Belastingdienst als “goed doel stichting” gecertificeerd is; beter gezegd; het NCAD is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). E-Mail : info@ncad.nl
Website : NCAD