Niet rijden met een kapotte waterpomp

Je schenkt niet direct aandacht aan wat vloeistof, die onder de auto drupt. Een defecte of beschadigde waterpomp kan echter leiden tot ernstige motorschade. Je bent je uiteraard bewust van hoe duur reparatie van motorschade is. Daar weegt de prijs van een nieuwe pomp niet tegenop.

Werking

De waterpomp creëert een gelijkmatige stroom van koelvloeistof door het koelsysteem van de auto. Hij zorgt voor de juiste circulatie zodat alle onderdelen onder optimale temperatuuromstandigheden functioneren en voor een veilige afvoer van alle overtollige hitte naar buiten. De koelvloeistof stroomt door het motorblok, neemt de overtollige hitte op en raakt deze weer kwijt in de radiateurlamellen, waar afkoeling plaatsvindt. Zonder de pomp zou deze stroming, die voor koeling zo essentieel is, niet plaatsvinden. De vloeistof zou verdampen, de motor oververhitten en mogelijkerwijs vastlopen. De distributieriem drijft de waterpomp aan. Hun samenwerking is van groot belang voor de conditie van de motor.

Signalen

We hadden het al over plassen onder de auto, met name in de buurt van de motor. Er zijn echter nog andere tekenen die wijzen op een defect van de waterpomp:

  • Bij het openen van de motorkap zie je vloeistof rond de montageplek van de pomp
  • De motortemperatuur loopt snel op
  • Het motorwaarschuwingslampje brandt
  • Er komt stoom van onder de motorkap
  • Jankende, kloppende, zoemende of piepende geluiden zijn hoorbaar
  • De auto start niet (op dat moment zou het wel eens te laat kunnen zijn).

Levensduur

Volgens fabrikanten zouden waterpompen een gebruiksduur van ongeveer 150.000 km moeten hebben. Het juiste moment voor vervanging ligt daarom tussen 80.000 en 150.000 km gebruik. Een ander schema, dat de meeste auto-eigenaren wel past, is de gezamenlijke vervanging van waterpomp en distributieriem – zo om de vijf jaar.  In de gebruikershandleiding van je auto staan aanbevelingen van de autofabrikant. Elke auto werkt onder enigszins verschillende omstandigheden van o.a. druk, waardoor er sprake is van een verschil in gebruiksduur bij verschillende automerken.

Bron afbeelding: autodoc.be

Vervanging

Reparatie van de waterpomp is niet aan de orde. Bij defect wordt het onderdeel vervangen. Eigenhandige vervanging wordt afgeraden. Het is een delicate procedure en wanneer de nieuwe pomp of de drijfriem niet correct geïnstalleerd is, kan dit tot vernieling van je motor leiden. Distributieriemen zijn verbonden met riemspanners en poelies, die tegelijk moeten worden vervangen en ingesteld. Dit is werk voor een professioneel automonteur.

Rijden of slepen?

Verder rijden met een lekke of kapotte waterpomp wordt afgeraden. Het is beter, de auto naar een garage te laten slepen of hem eventueel ter plaatse te inspecteren om de conditie vast te stellen.